Βράβευση Βαρβακείου Σχολής

Βράβευση Βαρβακείου Σχολής

Στην πανηγυρική συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014, η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή με το βραβείο Σίμωνος Σίνα για τη μεγάλη συμβολή της στην προαγωγή της Παιδείας στην Ελλάδα.