Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2016

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2016