15η Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου

15η Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου