18η Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου

18η Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου