Ιστορία Κληροδοτήματος Σαρή

Ιστορία Κληροδοτήματος Σαρή

Το Κληροδότημα Αλέξανδρου Γ. Σαρή αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης του Βαρβακείου Ιδρύματος, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία που κατέλειπε σε αυτό το έτος 1973 ο Αλέξανδρος Γ. Σαρής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.ΣΑΡΗΣ