Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2016

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2016