Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2017

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2017