Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2017

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Νοέμβριος 2017