Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2018

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2018